Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Szanowni Rodzice !

Opłaty za wyżywienie i godziny do 10-go każdego miesiąca-opłata z dołu.

Przed dokonaniem wpłat na niżej podane rachunki bankowe należy sprawdzić kwotę do zapłaty w aplikacji Obecności.pl. Po zalogowaniu do aplikacji pojawi się faktyczna kwota do zapłaty za dany miesiąc.

Wpłat dokonuje się za pośrednictwem kont bankowych na niżej podane rachunki bankowe Miejskiego Przedszkola nr 14 w Zgierzu: 

Numery rachunków bankowychMiejskiego Przedszkola nr 14 w Zgierzu:

- za wyżywienie81 8783 0004 0021 6658 2000 0010 (obowiązuje od 1 września 2023r. - zgodnie z Uchwałą nr LXV/905/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2023r.)

- za godziny76 8783 0004 0021 6658 2000 0003

W celu uniknięcia konieczności pobierania ustawowych odsetek za wpłaty po 10-tym dniu każdego miesiąca, prosimy o terminowe wpłaty.

Opłata za wyżywienie oraz wysokość miesięcznej stawki godzinowej uzależniona jest od ilości dni roboczych w danym miesiącu oraz od odpisów za dni nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu poprzednim.


Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje:

Podstawa prawna
Uchwała Nr XLIV/575/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz przedszkolach publicznych;

Art.13 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910, ze zm.);

 Art. 52 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017, poz.2203);


Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zgierza przedszkole zapewnia dzieciom bezpłatne nauczanie w wymiarze 5 godzin dziennie. 

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu w wieku 3 – 5 lat wykraczającą poza bezpłatny czas ustala się opłatę w wysokości 1 zł.

Rodzice dzieci 6 letnich nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu (nie dotyczy wyżywienia).

Opłata za godziny pobytu za drugie i kolejne dziecko ( na wniosek rodziców) wynosi 50%, jeżeli kolejne dziecko nie jest 6-latkiem.


Stawka żywieniowa

Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

Wysokość dziennej stawki żywieniowej od stycznia 2023 roku:

  • trzy posiłki (tj. śniadanie, obiad, podwieczorek)10zł;
  • dwa posiłki (tj. śniadanie i obiad) 8zł;
  • dwa posiłki (tj. obiad i podwieczorek) 7zł;
  • za jeden posiłek wynosi odpowiednio: śniadanie: 3zł, obiad: 5zł, podwieczorek: 2zł.