KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Wszystkie sprawy organizacyjne związane z przyjęciem dziecka do przedszkola przekazane będą w czerwcu 2021r. Prosimy śledzić stronę internetową i facebooka Miejskiego Przedszkola nr 14 w Zgierzu. 

Wyprawka przedszkolaka - informacja dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych 3-4 letnich.

Wyprawka przedszkolaka - informacja dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych 6 letnich.

Parę kroków do sukcesu :)

Krzysztofa Kantyka 
dyrektor przedszkola


WAŻNE!

W terminie od 7 kwietnia 2021 r. od godz. 8.00 do 9 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00 należy potwierdzić pisemnym oświadczeniem wolę uczęszczania dziecka do placówki. Potwierdzenie woli zgodnie z załącznikiem należy wypełnić i przesłać na skrzynkę mailową przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie i czasie jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

POTWIERDZENIE WOLI


Komunikat z dnia 26 marca 2021r.

Szanowni Państwo,

6 kwietnia 2021r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, w dniach 29 marca 2021 – 9 kwietnia 2021 r. zamknięte zostaną przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W związku z trwającą rekrutacją do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przypominamy, że 6 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez ich umieszczenie:
• w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi (art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.);
• na stronach internetowych wyżej wymienionych jednostek (§11b ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm).


Rodzice zainteresowani zapisem swojego dziecka do naszego przedszkola składają wniosek o przyjęcie wraz z obowiązującymi dokumentami w terminie:

 od 1 marca 2021r. do 15 marca 2021r. do godz.16:00. 

Obowiązuje złożenie wniosku w wersji elektronicznej i papierowej.

SKŁADANIE WNIOSKÓW W GODZINACH:

  • 07:30-16:30 (od 01.03.2021r. do 12.03.2021r.)
  • 07:30-16:00 (15.03.2021r.)

1 krok- rejestracja - WNIOSEK- www.zgierz.przedszkola.vnabor.pl 

Do wydrukowanego wniosku należy dołączyć:

  1. oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów - do pobrania,
  2. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
  3. w przypadku kiedy rodzice kandydata studiują/uczą się w trybie dziennym - zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów i planowym terminie ich ukończenia,
  4. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
  5. w przypadku niepełnosprawności  kandydata, rodziców, rodzeństwa - orzeczenie,
  6. w przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód/separację lub akt zgonu,
  7. w przypadku objęcia kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający.

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z ww. dokumentami należy złożyć w sekretariacie przedszkola PIERWSZEGO WYBORU!

WAŻNE !

WNIOSEK I OŚWIADCZENIE MUSI BYĆ PODPISANE PRZEZ OBOJGA RODZICÓW


Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2021/2022

Uchwała nr XIII/167/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2019r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21.01.2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2021/2022