Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Przyjmowanie wniosków w godzinach 08:30-15:00

Od 1 marca 2024 roku do 14 marca 2024 roku rozpoczyna się etap składanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Obowiązuje złożenie wniosku w wersji elektronicznej i papierowej. 

Złożenie wniosku (od 1 marca do 14 marca 2024) ⇒ www.zgierz.przedszkola.vnabor.pl 

Wypełniony, wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców wniosek wraz z Oświadczeniem i dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów należy zanieść do przedszkola pierwszego wyboru. 

Ważne!-do wniosku należy dołączyć zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu lub aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 


Potwierdzenie woli należy złożyć w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w terminie od 9 kwietnia 2024r. do 15 kwietnia 2024r. do godziny 16:00

Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Informacja w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli  na rok szkolny 2024/2025

Uchwała nr XIII/167/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2019r.