Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia


6:30 – 8:30
Schodzenie się dzieci, indywidualna realizacja zadań przedszkola.
Zabawy rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję dzieci.
Wspólne zabawy z udziałem nauczyciela oraz zabawy samorzutne.
Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość estetyczną dziecka.
Czynności porządkowe, przygotowanie do śniadania.


8:30 - 9:00 / Śniadanie


9:00 – 11:30
Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności, dostosowana do możliwości rozwojowych dziecka.
Praca w zespołach, praca z całą grupą, praca indywidualna.
Spacery, wycieczki, sytuacje okolicznościowe.
Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub sali.
Czynności higieniczno-porządkowe i przygotowanie do obiadu. 


11:30 – 12:00 / Obiad


12:00 – 14:00
Poobiedni relaks w grupie najmłodszej leżakowanie.
W grupach starszych wyciszenie dzieci z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych.
Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, propozycje dodatkowych zadań dla chętnych dzieci. Zabawy i ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości i umiejętności.
Spacery, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub sali.
W grupie najmłodszej rozwijanie nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności.
We wszystkich grupach przygotowanie do podwieczorku.


14:00 - 14:20 / Podwieczorek


14:20 – 17:00
Wspólne i indywidualne formy pracy z dzieckiem, zajęcia kierowanie i niekierowane.
Zabawy zgodne z zainteresowaniami, wspierające indywidualny rozwój dziecka i jego potrzeby rozwojowe.