KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Strona główna

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Zapraszamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym


Komunikat z dnia 16.04.2021r.

Zgodnie z decyzją rządu z dnia 14.04.2021r. od 19.04.2021r. wracamy do pracy stacjonarnej.


Komunikat z dnia 09.04.2021r.

Szanowni Rodzice !

Od dnia 12 kwietnia 2021r. do dnia 18 kwietnia 2021r. na obszarze kraju ogranicza się m.in. funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. W tym czasie przedszkola będą zamknięte. 

Rozporządzenie MEiN z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki stacjonarnej w przedszkolu nad dziećmi:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Wyżej wymienieni rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola zainteresowani opieką przedszkolną w terminie od dnia 12 kwietnia 2021r. do dnia 18 kwietnia 2021r. proszeni są o informację telefoniczną oraz wypełnienie wniosku - wniosek

Wniosek może być dostarczony osobiście lub przesłany na adres mp14zgierz@wikom.pl 

Zawieszone zajęcia dla pozostałych dzieci realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z rozporządzeniem. 

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z życzeniami zdrowia
Krzysztofa Kantyka
Dyrektor Przedszkola


Baw się i ucz razem z nami

 Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu na Facebooku!


napis baw się i ucz razem z nami


Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność, kreatywność, pomagamy w pokonywaniu trudności i barier. Dążymy do tego, aby nasze dzieci były należycie przygotowane do wejścia na kolejne stopnie edukacji. Pogodna atmosfera, kameralne warunki i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci . 

Miejskie Przedszkole nr 14 w Zgierzu znajduje się w centrum Osiedla 650 - lecia.Jego pomieszczenia zajmują cały parter czteroklatkowego bloku - stworzone tylko do potrzeb przedszkolnych.Posiadamy trzy duże sale zabaw dla dzieci z przylegającymi do nich łazienkami oraz szatnie.Do zabaw ruchowych przeznaczona jest oddzielna sala, wyposażona w przybory i sprzęt gimnastyczny.Od strony południowej przedszkola znajduje się słoneczny ogród.Dzieci uczęszczają do trzech grup wiekowych od 3 do 6 lat.Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 06:30 - 17:00.Podczas corocznej rekrutacji organizujemy "drzwi otwarte" do naszego przedszkola:)

Nasze przedszkole jest Partnetrem Programu Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci" i uzyskało licencję na nauczanie języka angielskiego metodą Yellow House English.